facebook_page_plugin

O programie

Program Kirklanda oferuje stypendia na dwusemestralne studia doskonalące na polskich uczelniach. O stypendium mogą się ubiegać posiadający wyższe wykształcenie młodzi liderzy i eksperci z 11 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Program Kirkland Research

W 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa w ramach Kirklanda - Program Kirkland Research - będącą odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową.

Nasi Absolwenci

Mamy już niemal 800 absolwentów! Ekspertów, menadżerów, naukowców, chetnych do współpracy i dzielenia się swoim doświadczeniem. Informacje o Absolwentach można znaleźć w stale rozwijanej Bazie Eksperckiej Absolwentów Programu.  

Patron Programu

Lane Kirkland urodził się 12 marca 1922 r. w Camden w Południowej Karolinie. W roku 1948, po ukończeniu studiów, podjął pracę w American Federation of Labor (AFL). Szybko stał się znany z wyrazistości światopoglądu i z dobrego pióra - z jego ekspertyz i rad korzystali czołowi politycy, jak Lyndon Johnson, Harry Truman, John Kennedy, Ronald Reagan, czy Henry Kissinger i Allan Greenspan.

INTERNETOWA BAZA DANYCH STYPENDYSTÓW KIRKLANDA

 

linkdin baza

Podczas V Konferencji aż dwa zespoły robocze dyskutowały nad możliwościami współpracy naukowej i projektowej w środowisku Kirklandystów oraz między nimi a innymi instytucjami.
Podstawowym narzędziem takiej współpracy wydaje się łatwy publiczny dostęp do informacji o profilach zawodowych absolwentów.  Istniejące do tej pory bazy danych nie dawały takiej możliwości. Powstał zatem pomysł stworzenia bazy pozwalającej przeglądanie pełnych profili zawodowych absolwentów, dającej możliwości wyszukiwania według kilku kluczy, dostępnej w Internecie dla wszystkich zainteresowanych instytucji badawczych, organizatorów konferencji i wymian naukowych, czy też potencjalnych partnerów biznesowych lub projektowych. W tym także – a może przede wszystkim – innych  Kirklandystów. Tu można się przekonać, jakim bogactwem dysponuje Program – i można z tego bogactwa skorzystać. Zebrana w jednym miejscu baza ekspertów z Kirklanda pozwoli nam prowadzić promocję absolwentów Programu – specjalistów w swoich dziedzinach.

W rozmowach dotyczących bazy danych uznaliśmy, że najbardziej efektywne na tym etapie będzie wykorzystanie już dostępnych narzędzi, które umożliwiają edytowanie i aktualizowanie danych o absolwentach przez nich samych. W obecnej fazie testów uruchomiliśmy stronę Programu Kirklanda na portalu LinkedIn – stronę, która przedstawia Program jako rodzaj instytucji naukowej.

ABSOLWENCI MOGĄ SAMI DODAWAĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE JAKO ELEMENT SWOJEGO WYKSZTAŁCENIA. NA STRONIE ZAŚ PROGRAMU WIDOCZNI SĄ WSZYSCY ABSOLWENCI, KTÓRZY UDZIAŁ W PROGRAMIE ZAZNACZYLI W SWOIM PROFILU.

Bardzo Was zachęcamy, zmieniajcie na swoich profilach zapis o udziale w Programie Kirklanda w taki sposób, żeby w dziale poświęconym Waszej edukacji obok zapisu wyświetliła się ikonka Kirklanda.

LinkedIn umożliwia przeglądanie sylwetek absolwentów i ich wyszukiwanie według kilku kluczy. Obecnie nieco niemal 30 osób się „zarejestrowało”, czekamy na pozostałych i zaczynamy sprawdzać, czy taka baza danych spełnia swoje zadanie.

Zatem - przyłączajcie się!

 

ZOBACZ BAZĘ DANYCH ABSOLWENTÓW NA LINKEDIN =>>=>>

 

 

LinkiedIn

 

 

 

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności –Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland.

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search