facebook_page_plugin

                                                                                                                                                                                                                         

Реклама українською мовою         Аб'яву ў беларускім          Объявление на русском             Announcement in English

განცხადება ქართული              Հայտարարություն է հայերեն լեզվով                Elanın azərbaycancası

Anunt în limba română             Announcement in Kyrgyz language            Қазақ тілінде хабарлама

                                                                                                                                                                                                                           

UWAGA!  Prosimy skopiować poniższy formularz do pliku, który można edytować.

 

Application For Grant - Kosciuszko Foundation Exchange Program to the U.S. - PAFF & KF Program

Category

I am applying for (Select 1 award category):

Fellowship

Teaching Fellowship

 

Personal Information

Family Name First Name Middle Name
Maiden Name Gender: Male Date of Birth (mm/dd/yyyy)
Female
Place of Birth (City, Country) Citizenship (Please indicate if dual) Valid Until (Leave blank if permanent)

Email Address:

Phone Number:

 

Home Address

Your home address:

Street Address with Apt. #:

City:

State / Province/ Country:

Postal/Zip Code:

 

Employment Address

Institution Name:

Job title (Ex. researcher, professor, student, etc.):

Phone Number (Employer):

Address (Employer):

Street Address with Apt. #:

City:

State / Province/ Country:

Postal/Zip Code:

 

Educational Background

Please list of all institutions completed (university level only, most recent FIRST)

Institution 1:

Field of Study 1:

Degree Received 1:

Date Received/ Expected 1:

Institution 2:

Field of Study 2:

Degree Received 2:

Date Received/ Expected 2:

Institution 3:

Field of Study 3:

Degree Received 3:

Date Received/ Expected 3:

List all professional academic stays in the United States within last 5 years:

List all previous Kosciuszko Foundation and /or Polish American Freedom Foundation Grant(s)/Scholarship(s):

 

Most Recent Publications

List titles of three most recently published books, articles and/or treatises of which you are the principal author ( the most recent FIRST)

Title 1

Publisher 1

Date of Publication 1

Title 2

Publisher 2

Date of Publication 2

Title 3

Publisher 3

Date of Publication 3

 

Research/Study Plans

Please note that the description of your research/studies in the United States is the most important part of the application

A brief summary of your research/studies proposal of no more than two sentences:

The names of the professors or scholars with whom you plan to conduct your research/studies:

The names and addresses of the academic institutions (in order of preference) with which you have made contact:

The MINIMUM length of time you request to complete your research/study:

Do you need the Kosciuszko Foundation's assistance in finding an academic institution(s) in the United States for your research/study?

Yes No
   

Additional Documents

Please list additional documents to this application (Acceptable formats: .doc, .docx, .pdf, .png, .jpg, .jpeg)

 

Your Detailed Typed Research/Study Proposal in English

Must include a well-reasoned argument for conducting your research/study in the United States - max. 500 words ( +/- 10% ONLY):

 

Letters of Reference

Typed in English on OFFICIAL LETTERHEAD. The Kosciuszko Foundation Academic Advisory Committee considers letters of reference to be very important. The letters should be from professors/scholars in the field of your research/studies.

LETTER 1

Name 1:

Title 1:

Institution 1:

Address 1:

Street Address:

Street Address Line 2:

City:

State:

Zip Code:

Country:

LETTER 2

Name 2:

Title 2:

Institution 2:

Address 2:

Street Address:

Street Address Line 2:

City:

State:

Zip Code:

Country:

 

Emergency Contact

Persons to be notified in case of emergency:

Name 1:

Relationship 1:

Phone Number 1: (country code first)

Address 1

Street Address:

Street Address Line 2:

City:

State:

Zip Code:

Country:

Name 2:

Relationship 2:

Phone Number 2: (country code first)

Address 2

Street Address:

Street Address Line 2:

City:

State:

Zip Code:

Country:

 

Persons in the United States to be notified in case of emergency:

Name 1 (US):

Relationship 1:

Phone Number 1:

Address Emergency

Street Address:

Street Address Line 2:

City:

State:

Zip Code:

Name 2 (US):

Relationship 2:

Phone Number 2:

Address Emergency

Street Address:

Street Address Line 2:

City:

State:

Zip Code:


Agreements

By checking the box below, I hereby consent to the processing and transferring of data in the scope necessary for the awarding of scholarships and grants, and the announcing of outcomes of the procedure by the Kosciuszko Foundation Inc., with its seat in New York,      pursuant to the Personal Data Protection Act of August 29,1997 (DZ. U. of 2002, Nr 101 position 926 as amended).

          I agree

By checking the box below, I hereby agree and understand that I am required to have the two recommenders send the letters of reference to the Leaders of Change Foundation at: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         I agree

By checking the box below, I hereby agree to submit a mid-term report and final report. The mid-term report must be submitted by the end of the month that marks the midpoint of your grant/scholarship/fellowship period (max.300 words). The final report must be submitted by the end of the grant/scholarship/fellowship period (max 500 words). Please note you stipend payment(s) may be suspended if the reports not submitted on time. You may also not qualify for any future grant/scholarship/fellowship programs offered by the Kosciuszko Foundation.

         I agree

As a Kosciuszko Foundation Fellow you may receive an opportunity during your grant period to publish papers, articles or books on your research/study, to give public presentations or to participate in broadcast media programs (radio, TV, Internet). In that event, by checking the box below, I agree and understand that I am required to identify myself as a Kosciuszko Foundation Fellow and forward, if possible, copies of your publications, recordings, photos and/or Internet links.

         I agree

PLEASE NOTIFY THE LEADERS OF CHANGE FOUNDATION IMMEDIATELY ABOOUT ANY CHANGES IN YOUR ACADEMIC STATUS OR RESEARCH/STUDY PLANS AFTER THIS APPLICATION HAS BEEN SUMBITTED - CONTACT AT: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kirkland research logo basicDOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Poprawnie zarejestrowany formularz on-line

2. Dwa listy referencyjne (według wzoru w języku polskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Kopia dyplomu potwierdzającego 5-letnie studia wyższe (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instrukcja posługiwania się formularzem on-line

1. Formularz należy wypełnić (w języku polskim lub angielskim) zgodnie  z opisem pól. Jeżeli wszystkie pola nie będą wypełnione, formularz nie zostanie zarejestrowany. Podobnie – jeśli projekt pobytu nie będzie miał wymaganej liczby znaków (wymagane 4000-6000 znaków ze spacjami).

2. Istnieje możliwość zapisu wersji roboczej (przycisk na dole „Zapisz wersję roboczą”). Należy wówczas zapisać sobie kod dostępu. Wersje roboczą otwieramy kodem (przycisk „Wczytaj wersję roboczą”). Tak otwarty formularz można edytować i zarejestrować dopiero wersję ostateczną  (przycisk „Zarejestruj formularz”). Po tej operacji nie można już zmieniać danych.

3. Po zarejestrowaniu formularza otwiera się strona PDF do wydruku. Należy ją wydrukować, podpisać, nakleić zdjęcie i wysłać razem z listami rekomendacyjnymi i kopią dyplomu ukończenia studiów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PO POLSKU do Programu Kirkland Research (4 miesiące)

 

        _________________________________________________________________________________

Uwaga!

W związku z pojawieniem się informacji o komercyjnych praktykach związanych z pomocą przy aplikowaniu do uczestnictwa w Programie Kirklanda, kierownictwo Programu niniejszym oświadcza, że nie współpracuje z żadnymi osobami ani firmami, które prowadzą podobne praktyki.

Udzielanie i korzystanie z odpłatnej pomocy w procesie aplikowania do Programu jest sprzeczne z zasadami Programu. Osoby zaś, które z takiej pomocy skorzystały nie będą miały żadnych przywilejów w trakcie procesu selekcji uczestników Programu.

Ponadto, Program Kirklanda nigdy nie udzielał i nie planuje udzielać zgody na wykorzystywanie w celach komercyjnych jakichkolwiek materiałów informacyjnych opublikowanych w ramach Programu ani wywiadów udzielanych przez członków jego zespołu.

Kierownictwo Programu uznaje za oczywiste, że projekt przygotowany nie samodzielnie nie może być podstawą do ubiegania się o stypendium.

Kirkland research logo basic

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundator Programu

oraz
Fundacja Liderzy Przemian
Administrator Program

ogłaszają otwarty konkurs dla kandydatów

z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu,
Kirgistanu, Mołdowy, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainyi Uzbekistanu

na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2019 roku

 

W ramach Programu Kirkland Research oferujemy stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

 

DZIEDZINY:
•    Ekonomia i zarządzanie
•    Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
•    Prawo
•    Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
•    Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe

Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

Kirkland Research to stypendium obejmujące pobyt w Polsce od połowy września do końca stycznia (I semestr). Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów.
Wspólne elementy z Programem Stypendialnym im. L. Kirklanda to udział we wrześniowym programie orientacyjno-przygotowawczym, w dwóch zjazdach stypendystów (listopad i styczeń) oraz opcjonalnie w innych zajęciach i szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda w okresie od września do stycznia.


KRYTERIA FORMALNE:

•    obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan);
•    wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach do 45 lat);
•    tytuł doktora (kandydat nauk);
•    doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
•    przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
•    osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
•    znajomość języka polskiego na poziomie mininimum B2.
Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. L. Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce ani nie wykładają na polskiej uczelni.

 

WARUNKI FINANSOWE:

•    stypendium (miesięczna kwota 2000 zł) przez okres 4 miesięcy
•    zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy
•    zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów
•    zwrot kosztów komunikacji miejskiej
•    pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3700 zł
•    ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
•    udział w programie orientacyjnym oraz w zjeździe wszystkich stypendystów

 

REKRUTACJA:

Wybór kandydatów odbędzie się w trzyetapowym procesie selekcji:
•    I etap – ocena formalna wniosków
•    II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
•    III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2019).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2019 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
•    ankieta danych personalnych
•    projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (4000-6000 znaków ze spacjami).
2.    Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną.
3.    Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną.

 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub drogą e-mail od pracowników Programu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie.  Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną razem z dwoma listami referencyjnymi oraz kopią dyplomu ukończenia studiów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2019 upływa:

1 marca 2019

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

PROGRAM STYPENDIUM:

•    Inauguracja Programu (połowa września 2019)
•    Kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni)
•    Indywidualna praca badawczo-naukowa w jednym z polskich ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin (od października do stycznia)
•    Przygotowanie artykułu naukowego
•    Prezentacja pracy stypendysty podczas zjazdu stypendystów w styczniu 2020 r.

 

___________________________________________________________________

FAQ

 

klawisz PL

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search