facebook_page_plugin

Aktualny rocznik

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

stypendysci 2018W bieżącym roku akademickim stypendia w ramach Programu Kirklanda otrzymało 45 osób z 8 krajów:
na studia 9 miesięczne zakwalifikowało się 41 osób, zaś na 4 miesięczne studia w ramach Programu Kirkland Research, 4 osoby. Studiować będą na wyższych uczelniach w pięciu miastach: Lublinie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Wśród stypendystów w tym roku największą grupę stanowią osoby studiujące zarządzanie (31,7%), na drugim miejscu znalazły się nauki polityczne/dziennikarstwo oraz ekonomia i zarządzanie (po 17%), a na trzecim stosunki międzynarodowe (12%).

Jeśli chodzi o wykonywane zawody ponownie jak w roku ubiegłym grupę dominującą liczebnie stanowią pracownicy wyższych uczelni – 29% (w ubiegłym roku było to 44%).

 

* W listopadzie 2018 stypendystka z Mołdawii afiliowana we Wrocławiu zrezygnowała ze stypendium
z powodów zdrowotnych.

 

 

    

DZIEDZINY STUDIÓW STYPENDYSTÓW KIRKLANDA 2018/2019                                                                  MIASTA AFILIACJI STYPENDYSTÓW KIRKLANDA 2018/2019

styp dziedziny 2018

 styp miasta 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWODY WYKONYWANE PRZEZ STYPENDYSTÓW KIRKLANDA 2018/2019                        LICZBA KOBIET I MĘŻCZYZN BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE

styp zawody 2018      Styp kobiety 2018

 

 

 

 

 

 

 

 _

 

 

_________________________________________________________________________________________________________


Grupa mala 1STYPENDYŚCI ŚCIEŻKI KIRKLAND RESEARCH
W tym roku na 4 miesięczne studia w ramach Programu Kirkland Research zakwalifikowały się 4 osoby - wszystkie pochodzą z Ukrainy.

Stypendyści Kirkland Research zajmują się takimi dziedzinami, jak ekonomia i zarządzanie (3 os.) oraz nauki społeczne (1 osoba). Studiują w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

grupa 2018

Stypendyści rocznika 2018/2019 oraz zaproszeni goście podczas uroczystości
Inauguracji Programu na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Foto: Sebastin Skórski.

 

 

Kirkland logo new 2018 bottom1

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search