facebook_page_plugin

Rekrutacja na stypendia 2016/2017

kirkland logo PNG


W roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Kirklanda studiuje na polskich uczelniach 46 osób z 8 krajów. Na 9 miesięczne stypendia zakwalifikowały się 44 osoby: z Armenii - 2, z Azerbejdżanu - 1, Białorusi - 7, Gruzji - 3, Kazachstanu - 1, Mołdawii - 3, Rosji - 2 oraz z Ukrainy – 25 osoby.


Dodatkowo w 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa o nazwie – Kirkland Research Program, będącą odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową. W roku akademickim 2016/17 w ramach tej ścieżki będą studiowały 2 osoby z Ukrainy. Obie reprezentują dziedzinę ekonomii i zarządzania, jedna pochodzi z Kijowa, druga z Łucka.

Stypendyści w wybranych przez siebie zagadnieniach będą studiowali w 5 ośrodkach akademickich naszego kraju: w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie – po 9 osób , w Lublinie – 6, w Warszawie – 11 osób.

 

tegoroczni tabela

 

 

2016 2017 grupa

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search