facebook_page_plugin

About the Program

The Lane Kirkland Scholarship Program supports leaders and specialists from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Russia and Ukraine by granting them scholarships for one year of complementary studies in Poland.

Kirkland Research Program

In September 2016 a new pilot path under the Kirkland Program called Kirkland Research Program was launched. It offers 4-months research and scientific internships for persons who already enjoy an established scientific position.

Our Alumni

We already have almost 750 Alumni! Experts, managers, scientists, willing to cooperate and share their experience. Information about the Alumni can be found in the constantly developing Expert Database of the Program Alumni.

Our patron

Lane Kirkland – our patron
Lane Kirkland was born on March 12, 1922 in Camden, South Carolina. In 1948, after graduation, Kirkland started working for the American Federation of Labor (AFL).

Biuletyn banner en

Ostatni już zjazd stypendystów z obecnego rocznika odbył się 18-20 kwietnia w Nałęczowie oraz Lublinie. W trakcie zjadu Kirklandyści prezentowali swoje prace dyplomowe w ramach sesji open space oraz wysłuchali wykładu dr hab. Wojciecha Janickiego z UMCS na temat migracji w krajach rozwiniętych. Ważną częścią zjadu było spotkanie w ramach cyklu "Życie po Kirklandzie" - tym razem gościem spotkania była Tatiana Rieber, absolwentka Programu Kirklanda, która podzieliła się swoimi doświadczeniami i sukcesami po zakończeniu stypendium.

7 maja ośmioro Kirklandystów z Ukrainy i Gruzji wzięło udział w spotkaniu z Panią Krystyną Łybacką, posłanką do Parlamentu Europejskiego. Ponad półtoragodzinna rozmowa poświęcona była głównie sprawom związanym z działaniem instytucji europejskich, dyskutowano także o Programach Erasmus +, Horyzont 2020 czy Planie Junckera.

W ubiegłym tygodniu ruszył ostatni etap rekrutacji do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2018/2019. Kandydatki i kandydaci, których wnioski stypendialne zostały ocenione najwyżej, spotykają się teraz z komisjami rekrutacyjnymi. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się już w trzech krajach objętych programem.

5 kwietnia w Brześciu na Białorusi odbyła się międzynarodowa konferencja „Potencjał turystyczny Brześcia. Rozwój strategii” zorganizowana przez Yauhena Skrabutana, absolwenta Programu in. Lane’a Kirklanda. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu programu postypendialnego „Kirklandyści u Kirklandystów” oraz lokalnego samorządu. Celem konferencji było zainicjowanie procesu tworzenia strategii promocji turystycznej miasta. Wspólnie wypracowana strategia miałaby się przyczynić do wzrostu zainteresowania turystów Brześciem, który na początku 2018 został objęty ruchem bezwizowym z Polską.

21-23 marca stypendyści Programu im. Lane’a Kirklanda spotkali się w Krakowie na trzecim już zjeździe rocznika 2017/2018. Organizowane cyklicznie zjazdy gromadzą Kirklandystów studiujących w ośrodkach akademickich w całym kraju i służą poszerzaniu wiedzy, zacieśnianiu więzi oraz poznawaniu polskiej kultury.

Spotkanie w Krakowie rozpoczęło się w Auli Collegium Maius, gdzie stypendystów przywitał prof. Dr. Hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki, a następnie swój wykład poświęcony reformie konstytucyjnej i samorządowej wygłosił Prof. Dr hab. Mirosław Stec, Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ.

Program Administrator

 Leaders of Change Foundation was established in February 2016 with the aim to coordinate the two acting for years, programs of Polish-American Freedom Foundation – the Lane Kirkland Scholarship Program and the Study Tours to Poland Program. Both programs are international in nature and combines them similarity of target groups, giving the opportunity to develop cooperation and the scope of action in the future.

Program Founder

The Foundation was established by the Polish-American Enetrprise Fund organized following the Support for the East European Democracy Act passed by the U.S. Congress in 1989.

 

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search