facebook_page_plugin

INTERNETOWA BAZA DANYCH STYPENDYSTÓW KIRKLANDA

 

linkdin baza

Podczas V Konferencji aż dwa zespoły robocze dyskutowały nad możliwościami współpracy naukowej i projektowej w środowisku Kirklandystów oraz między nimi a innymi instytucjami.
Podstawowym narzędziem takiej współpracy wydaje się łatwy publiczny dostęp do informacji o profilach zawodowych absolwentów.  Istniejące do tej pory bazy danych nie dawały takiej możliwości. Powstał zatem pomysł stworzenia bazy pozwalającej przeglądanie pełnych profili zawodowych absolwentów, dającej możliwości wyszukiwania według kilku kluczy, dostępnej w Internecie dla wszystkich zainteresowanych instytucji badawczych, organizatorów konferencji i wymian naukowych, czy też potencjalnych partnerów biznesowych lub projektowych. W tym także – a może przede wszystkim – innych  Kirklandystów. Tu można się przekonać, jakim bogactwem dysponuje Program – i można z tego bogactwa skorzystać. Zebrana w jednym miejscu baza ekspertów z Kirklanda pozwoli nam prowadzić promocję absolwentów Programu – specjalistów w swoich dziedzinach.

W rozmowach dotyczących bazy danych uznaliśmy, że najbardziej efektywne na tym etapie będzie wykorzystanie już dostępnych narzędzi, które umożliwiają edytowanie i aktualizowanie danych o absolwentach przez nich samych. W obecnej fazie testów uruchomiliśmy stronę Programu Kirklanda na portalu LinkedIn – stronę, która przedstawia Program jako rodzaj instytucji naukowej.

ABSOLWENCI MOGĄ SAMI DODAWAĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE JAKO ELEMENT SWOJEGO WYKSZTAŁCENIA. NA STRONIE ZAŚ PROGRAMU WIDOCZNI SĄ WSZYSCY ABSOLWENCI, KTÓRZY UDZIAŁ W PROGRAMIE ZAZNACZYLI W SWOIM PROFILU.

Bardzo Was zachęcamy, zmieniajcie na swoich profilach zapis o udziale w Programie Kirklanda w taki sposób, żeby w dziale poświęconym Waszej edukacji obok zapisu wyświetliła się ikonka Kirklanda.

LinkedIn umożliwia przeglądanie sylwetek absolwentów i ich wyszukiwanie według kilku kluczy. Obecnie nieco niemal 30 osób się „zarejestrowało”, czekamy na pozostałych i zaczynamy sprawdzać, czy taka baza danych spełnia swoje zadanie.

Zatem - przyłączajcie się!

 

ZOBACZ BAZĘ DANYCH ABSOLWENTÓW NA LINKEDIN =>>=>>

 

 

LinkiedIn

 

 

 

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search