facebook_page_plugin

O Программе

Стипендиальная программа им. Лейна Киркланда поддерживает лидеров и специалистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России и Украины посредством предоставления стипендий на годичное дополнительное обучение в Польше. 

Kirkland Research Program

В сентябре 2016 г. началась новая пилотажная программа в рамках Программы Киркланда под названием Kirkland Research Program.

Наши выпускники

У нас уже почти 750 выпускников! Это специалисты, менеджеры, ученые, которые желают сотрудничать и делиться своим опытом. Информацию о выпускниках можно найти в постоянно увеличивающейся Базе экспертов Программы Киркланда.

Патрон

Лейн Киркланд – наш патрон
Лейн Киркланд родился 12 марта 1922 г. в Камден в Южной Каролине. Быстро стал известным в связи со своим чётким мировоззрением и писательским талантом – его экспертизами и советами пользовались важнейшие политики, в том числе Линдон Джонсон, Гарри Грумэн, Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Генри Киссинджер или Алан Гринспен.

Biuletyn banner ru

Koniec maja okazał się bardzo owocny w spotkania z Absolwentami Programu. 26 i 27 maja we Lwowie odbył się zjazd z okazji dziesięciolecia ukończenia Stypendium przez grupę rocznika 2007/2008. Było to już drugie spotkanie rocznicowe organizowane przez samych Absolwentów – poprzednie odbyło się w Tbilisi rok temu i zgromadziło Absolwentów rocznika 2006/2007.

Ostatni już zjazd stypendystów z obecnego rocznika odbył się 16 -18 maja w Nałęczowie oraz Lublinie. W trakcie zjazdu Kirklandyści prezentowali swoje prace dyplomowe w ramach sesji open space oraz wysłuchali wykładu dr hab. Wojciecha Janickiego z UMCS na temat migracji w krajach rozwiniętych. Ważną częścią zjadu było spotkanie w ramach cyklu "Życie po Kirklandzie" - tym razem gościem spotkania była Tatiana Rieber, absolwentka Programu Kirklanda, która podzieliła się swoimi doświadczeniami i sukcesami po zakończeniu stypendium.

7 maja ośmioro Kirklandystów z Ukrainy i Gruzji wzięło udział w spotkaniu z Panią Krystyną Łybacką, posłanką do Parlamentu Europejskiego. Ponad półtoragodzinna rozmowa poświęcona była głównie sprawom związanym z działaniem instytucji europejskich, dyskutowano także o Programach Erasmus +, Horyzont 2020 czy Planie Junckera.

W ubiegłym tygodniu ruszył ostatni etap rekrutacji do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2018/2019. Kandydatki i kandydaci, których wnioski stypendialne zostały ocenione najwyżej, spotykają się teraz z komisjami rekrutacyjnymi. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się już w trzech krajach objętych programem.

5 kwietnia w Brześciu na Białorusi odbyła się międzynarodowa konferencja „Potencjał turystyczny Brześcia. Rozwój strategii” zorganizowana przez Yauhena Skrabutana, absolwenta Programu in. Lane’a Kirklanda. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu programu postypendialnego „Kirklandyści u Kirklandystów” oraz lokalnego samorządu. Celem konferencji było zainicjowanie procesu tworzenia strategii promocji turystycznej miasta. Wspólnie wypracowana strategia miałaby się przyczynić do wzrostu zainteresowania turystów Brześciem, który na początku 2018 został objęty ruchem bezwizowym z Polską.

ПОЛЬСКО-АМЕРИКАНСКИЙ ФОНД СВОБОДЫ

Польско-Американский Фонд Свободы был основан Польско-Американским Фондом Предпринимательства, который был создан в силу закона «О поддержке демократии в Восточной Европе» (постановление SEED) , принятого в 1989 году конгрессом США.

 

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search