facebook_page_plugin

22-23 ноября 2013
Lwow konferencja 2013Организованная Посольством Республики Польша (уже седьмой раз) конференция, которая объединяет украинских выпускников различных стипендиальных программ в Польше, состоялся в этом году во Львове 22-23 ноября. Цель заключалась в представлении достижений выпускников и их интеграции.


В первый день состоялись литературные встречи – презентации достижений выпускников программы Гаудэ Полоня в области литературы, и были представлены различные предложения стипендий , в том числе Программа Киркланда. Прошла также интересная дискуссия о переводе на украинской книги Гжегожa Мотыки „От Волынской резни по акцю Висал", модератором которой был Олександр Зинченко – выпускник Программы Киркланда 2010/11.
Второй день конференции был посвящен презентации достижений выпускников разных  стипендиальных программ. Из 17 докладчиков представили свои презентации 7 Kиркландистов: Богдан Березенко (2003/04), Николай Гоманюк (2003/04), Андрей Косыло (2003/04), Иван Кулчыцки (2005/06), Антoнина Калиниченко (2008/09), Олег Жовтанецки и Надя Чуба (2006/07), а также Светлана Матяж (2009/10) и Татьяна Донченко (2011/12), которые подготовили совместный доклад о сотрудничестве Николаевского Университета с Университетом Адама Мицкевича в Познани.
Среди награжденных польским посольством были Олег Жовтанецки и Надя Чуба (I место), которые  презентовали книгy "Интересная экономика ", Игорь Аронов и Остап Манулак (II место, стипендисты Гаудэ Полоня) и Николай Гоманюк (III место, PK 2003/04).
В общей сложности в конференции (в разных частях программы) приняли участие 33 выпускники Программы Киркланда.

 

Lwowskie spotkanie Absolwentów

Koniec maja okazał się bardzo owocny w spotkania z Absolwentami Programu. 26 i 27 maja we Lwowie odbył się zjazd z okazji dziesięciolecia ukończenia Stypendium przez grupę rocznika 2007/2008. Było to już drugie spotkanie rocznicowe organizowane przez samych Absolwentów – poprzednie odbyło się w Tbilisi rok temu i zgromadziło Absolwentów rocznika 2006/2007.

Подробнее...

Ostatni zjazd Kirklandystów w Nałęczowie

Ostatni już zjazd stypendystów z obecnego rocznika odbył się 16 -18 maja w Nałęczowie oraz Lublinie. W trakcie zjazdu Kirklandyści prezentowali swoje prace dyplomowe w ramach sesji open space oraz wysłuchali wykładu dr hab. Wojciecha Janickiego z UMCS na temat migracji w krajach rozwiniętych. Ważną częścią zjadu było spotkanie w ramach cyklu "Życie po Kirklandzie" - tym razem gościem spotkania była Tatiana Rieber, absolwentka Programu Kirklanda, która podzieliła się swoimi doświadczeniami i sukcesami po zakończeniu stypendium.

Подробнее...

Kirklandyści spotkali się z Europosłanką Krystyną Łybacką

7 maja ośmioro Kirklandystów z Ukrainy i Gruzji wzięło udział w spotkaniu z Panią Krystyną Łybacką, posłanką do Parlamentu Europejskiego. Ponad półtoragodzinna rozmowa poświęcona była głównie sprawom związanym z działaniem instytucji europejskich, dyskutowano także o Programach Erasmus +, Horyzont 2020 czy Planie Junckera.

Подробнее...

Ruszył ostatni etap rekrutacji na rok akademicki 2018/2018

W ubiegłym tygodniu ruszył ostatni etap rekrutacji do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2018/2019. Kandydatki i kandydaci, których wnioski stypendialne zostały ocenione najwyżej, spotykają się teraz z komisjami rekrutacyjnymi. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się już w trzech krajach objętych programem.

Подробнее...

Kirklandyści zainicjowali proces tworzenia strategii promocji Brześcia

5 kwietnia w Brześciu na Białorusi odbyła się międzynarodowa konferencja „Potencjał turystyczny Brześcia. Rozwój strategii” zorganizowana przez Yauhena Skrabutana, absolwenta Programu in. Lane’a Kirklanda. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu programu postypendialnego „Kirklandyści u Kirklandystów” oraz lokalnego samorządu. Celem konferencji było zainicjowanie procesu tworzenia strategii promocji turystycznej miasta. Wspólnie wypracowana strategia miałaby się przyczynić do wzrostu zainteresowania turystów Brześciem, który na początku 2018 został objęty ruchem bezwizowym z Polską.

Подробнее...

Zjazd stypendystów w Krakowie

21-23 marca stypendyści Programu im. Lane’a Kirklanda spotkali się w Krakowie na trzecim już zjeździe rocznika 2017/2018. Organizowane cyklicznie zjazdy gromadzą Kirklandystów studiujących w ośrodkach akademickich w całym kraju i służą poszerzaniu wiedzy, zacieśnianiu więzi oraz poznawaniu polskiej kultury.

Spotkanie w Krakowie rozpoczęło się w Auli Collegium Maius, gdzie stypendystów przywitał prof. Dr. Hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki, a następnie swój wykład poświęcony reformie konstytucyjnej i samorządowej wygłosił Prof. Dr hab. Mirosław Stec, Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ.

Подробнее...

Kirklandyści z wizytą w Mołdawii

24 marca zakończyła się czterodniowa wizyta studyjna w Mołdawii zatytułowana: Rozwój lokalny na obszarach wiejskich i w miastach – rozwiązania systemowe (podejście LEADER i rewitalizacja).

Celem projektu było nawiązanie współpracy między Absolwentami Programu Kirklanda działającymi w obszarze rozwoju lokalnego (zarówno w obszarach wiejskich, jak i w obszarach miejskich) z nadzieją wymiany doświadczeń oraz nawiązania partnerstwa do realizacji wspólnych działań. W wizycie uczestniczyli Absolwenci Programu z Mołdawii oraz 4 Kirklandystów z innych krajów: Białorusi, Kirgistanu i Ukrainy.

Подробнее...

Solidarność bezpieczeństwa w regionie Bałtycko-Czarnomorskim

Z inicjatywy Iriny Vereshchuk, Absolwentki Programu Kirklanda, 23 lutego 2018 roku w Kijowie odbyło się IV Forum Bałtycko-Czarnomorskie, którego głównym tematem była „Solidarność bezpieczeństwa w regionie bałtycko-czarnomorskim jako strategia konsensusu dla Wielkiej Europy”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i Międzynarodowe Centrum Badań Bałtycko-Czarnomorskich.

Подробнее...

Rusza kolejna edycja konkursu "Sukces po Kirklandzie"

12 marca obchodzimy urodziny Lane’a Kirklanda – patrona naszego Programu Stypendialnego oraz Dzień Kirklandysty - święto wszystkich absolwentów i stypendystów Programu. Tego dnia rusza również kolejna edycja konkursu „Sukces po Kirklandzie”. Konkurs powstał z myślą o absolwentach, którzy chcą podzielić się tym, jak udział w Stypendium pomógł im zmienić na lepsze otaczającą rzeczywistość i przyczynił się do poprawienia sytuacji wspólnoty lokalnej, miejsca pracy, miasta czy kraju.

Подробнее...

Zjazd stypendystów w Warszawie

W dniach 30 stycznia-1 lutego odbył się w Warszawie drugi zjazd Kirklandystów rocznika 2017-2018. Stypendyści odwiedzili Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie spotkali się z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim; Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie odbyło się spotkanie z dyrektorem Deaprtamentu Wschodniego, Arturem Michalskim, oraz przedstawicielami departamentu, a także Narodowy Bank Polski, gdzie wysłuchali wykładu dra Andrzeja Raczki, doradcy prezesa NBP i zwiedzili Centrum Pieniądza. Kirklandyści zwiedzili też Muzeum Powstania Warszawskiego i w Teatrze Polskim obejrzeli spektakl "Miny polskie" autorstwa Mikołaja Grabowskiego.

Подробнее...

Szkolenie "Od pracy dyplomowej do artykułu naukowego"

3 stycznia Kirklandyści z bieżącego rocznika wzięli udział w szkoleniu "Od pracy dyplomowej do artykułu naukowego". Szkolenie, w biurze Fundacji, poprowadził dr. hab. Marcin Kaczmarski - wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Profesor Kaczmarski podzielił się ze stypendystami własnymi doświadczeniami w przygotowywaniu artykułów do uznanych angielskojęzycznych czasopism naukowych - od wyboru czasopisma do publikacji, poprzez formy kontaktu z redakcją, zasady współpracy z recenzentami do formy przedstawienia argumentacji i opracowywania przypisów.

Подробнее...

Kirklandyści na panelu o działaniach polskich organizacji podczas VI Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

Megi Bibiluri, społeczna aktywistka, reprezentantka organizacji „Most Przyjaźni – Kartlosi” z Gori oraz Oleh Levchenko, Dyrektor Centrum Rozwoju Samorządu w obwodzie winnickim zostali gośćmi panelu „Polskie doświadczenie budowania demokracji specialité de la maison polskich NGO pracujących na Wschodzie” zorganizowanego przez FED podczas VI Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Szerszą relaję z tego wydarzenia można przeczytać na stronie organizatora panelu, czyli Fundacji Edukacja dla Demokracji. Zachęcamy do lektury!

https://fed.org.pl/optymizm-i-pokora/

 Foto: Anna Kertyczak (FED)

VII Конференция выпускников польскиx стипендиальных программ

22-23 ноября 2013
Lwow konferencja 2013Организованная Посольством Республики Польша (уже седьмой раз) конференция, которая объединяет украинских выпускников различных стипендиальных программ в Польше, состоялся в этом году во Львове 22-23 ноября. Цель заключалась в представлении достижений выпускников и их интеграции.

Подробнее...

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБОРА НА АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД 2014/2015

kirkland logo PNG

В конкурсе на стипендию Киркланда 2014/15 приняли участие 337 кандидатов (Украина – 218, Беларусь - 31, Росия – 20, Молдова – 9, Грузия – 13, Армения – 13, Азейбарджан – 5, Казахстан – 8 и Кыргызстан – 20).

Подробнее...

ZAKOŃCZYLIŚMY REKRUTACJĘ NA ROK 2017/2018

Komisja kwalifikacyjna wyłoniła listę zwycięskich kandydatów na stypendia Kirklanda w roku akademickim 2017/2018. Wiemy już, że w ramach 9-cio miesięcznych stypendiów studiować będą 43 osoby: z Ukrainy 27, z  Białorusi 5, z Gruzji 4, z Roski 3, Armenii 2, z Kazachstanu i Kirgistanu po jednaj osobie. Stypendia Kirkland Research na studia jednosemestralne otrzymały 4 osoby z Ukrainy.

Подробнее...

ZJAZD STYPENDYSTÓW W LUBLINIE

Od 10 do 12 maja trwały obrady stypendystów Programu Kirklanda rocznika 2016/17. Gospodarzem odbywającego się w Nałęczowie i Lublinie zjazdu jest Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie z Koordynatorem i Grupą Lubelską PK na czele.

Подробнее...

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБОРА НА АКАДЕМИЧЕСКИЙ ГОД 2013/14

20.06.2013

Kirkland logo maleВ конкурсе на стипендию Киркланда 2013/14 приняли участие 313 кандидатов (Украина – 192, Росия – 15, Молдова – 6, Грузия – 18, Армения – 11, Азейбарджан – 9, Казахстан – 17 и Кыргызстан – 11). Из этой группы 53 человека не выполнили формальных критериев. После двух этапов отбора на собеседование были приглашены 144 человека.

Решением Стипендиальной Квалификационной Кимиссии Программы им. Лейна Киркланда в академическом году 2013/14 стипендии получили 47 человек из девяти стран: из Украины – 27, Белоруссии – 5, Грузии – 5, России – 3, Армении – 2, Казахстана – 2, Киргизстана – 2 и Молдовы.  В резервный список попали 7 человек из Украины. Среди номинантов 20 человек получили стипендию под условием улучшения зания польского языка.

Украина – 27 человек (24 женщины и 3 мужчины). Большинство стипендиатов из Киева – 10 человек, из Львова – 6 человек, 3 из Тернополя, 2 из Полтавы и по одному человеку из: Харькова, Днепродзержинска, Днепропетровска, Дрогобыча, Макеевки, Винницы, Житомира и Северска. Больше всего стиппендиатов представляют сферу экономики и менеджмента (9 человек) и права (4 человека). 3 человека занимаются управлением в сфере охраны окружающей среды, по два человека представляют государственную администрацию, политические науки и менеджмент культуры. По одному человеку занимаются менедментом негосударственных организаций, кадрами и журналистикой.

Беларусь – 5 человек (2 женщины, 3 мужчин). 3 стипендиата приедут из Минска и по одному из Бреста и Светлогорска. Разделение сфер довольно однородное: 2 человека будут изучать администрацию бизнеса, а остальные – по одному человеку: экономику и управление, общественные науки и управление в сфере охраны окружающей среды.

Грузия - 5 человек (4 женщины, 1 мужчина). Трое из них из Тбилиси и по одному из Гори и Кутаиси. Право будут изучать 2 человека, а остальные – по одному человеку: государственную администрацию, общественные науки и менеджмент культуры.

Россия – 3 человека (2 женщины, 1 мужчина). Все принятые стипендиаты из Калининграда и представляют сферу администрации бизнеса.

Армения – 2 человека (1 женщина, 1 мужчина). Оба из Еревана и будут изучать международные отношения.

Казахстан – 2 человека (1 женщина, 1 мужчина). Из Алматы и Караганды. Представляют  сферы экономики и менеджмент культуры.

Киргизстан  - 2 человека (2 женщины). Обе из Бишкека и представляют область экономики и менеджмента.

Молдова – 1 человек (женщина). Она из Кишинёва и будет изучать государственное управление.

 

 

Встреча в Тбилиси

26 апреля 2013

tbilisi maleВ ходе работы Конкурсной комиссии в Тбилиси состоялась встреча с грузинскими выпускников программы. Атмосфера была, как всегда, теплая – тоже ведь, наконец то, весенной погоды. На фото: Ян Малицкий и Кшиштоф Заяс – члены Конкурсной комиссии – и группа выпускников из Грузии.

Интервью почти окочено

25 апреля 2013

rozm Kijow 2013Первая серия интервью до Программы им. Лейна Киркланда в учебном году 2013/14 почти окочена. Переговоры прошли в Киеве, Тбилиси и Алматы. Последняя группа кандидатов приймет участие в заседаниях в Варшаве 9 и 10 мая.
В этом году на программу Киркланда было подано 313 заявок. Для получения дополнительной информации о кандидатах, областях их рабочи и странах  происхождения можно прочитать в разделе КОНКУРС: http://www.kirkland.edu.pl/ru/2012-12-19-12-34-39

Kirkland Research Program

В сентябре 2016 г. началась новая пилотажная программа в рамках Программы Киркланда под названием Kirkland Research Program.

Подробнее...

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search