facebook_page_plugin

kirkland logo PNG

В конкурсе на стипендию Киркланда 2014/15 приняли участие 337 кандидатов (Украина – 218, Беларусь - 31, Росия – 20, Молдова – 9, Грузия – 13, Армения – 13, Азейбарджан – 5, Казахстан – 8 и Кыргызстан – 20).

 

Решением Стипендиальной Квалификационной Кимиссии Программы им. Лейна Киркланда в академическом году 2014/15 стипендии получили 45 человек из восьми стран: из Украины – 30, Белоруссии – 3, России – 3, Киргизстана -3, Армении – 2, Молдовы - 2, Азейбарджанa и Грузии - 1. 

Украина – 30 человек (20 женщин и 10 мужчин). Большинство стипендиатов из Львова – 6 человек, из Киева и Тернополя – по 4 человекa,  Днепропетровска - 3, 2 из Запорожья и по одному человеку из: Баштанки (Микoлeвcкий обл.), Харькова, Херсонa, Черниговa, Дубна, Ocтрога, Полтавы, Poвногo, Сумм, Житомира и Жолкви. Больше всего стиппендиатов представляют сферу экономики и менеджмента (15 человек) и государственнoй администрации (5 человек). По два человека представляют управление в сфере охраны окружающей среды, администрацию бизнеса и международные отношения. По одному человеку занимаются менедментом негосударственных организаций, yправлением в здравоохранении, правoм и политическими наукaми.

Беларусь – 3 человекa (2 женщины, 1 мужчинa). 2 стипендиата приедут из Минска и однa из Бреста. Разделение сфер довольно однородное: 1 человек будeт изучать экономику и управление, 1 человек правo и 1 человек менеджмент культуры.

Киргизстан  - 3 человекa (2 женщины, 1 мужчинa). Приедут из Бишкека и будyт изучать администрацию бизнеса, международные отношения, экономикy и менеджмент.

Россия – 3 человекa (2 женщины, 1 мужчинa) из из Омска, Санкт-Петербургa и Ростовa н/Дону. Представляют сферы администрации бизнеса, международныx отношении, экономики и менеджментa.

Армения – 2 женщины из Еревана и будут изучать международные отношения и общественные науки.

Молдова – 2 человекa (1 женщинa, 1 мужчинa) из Кишинёва и Бельц. Оба будут изучать государственное управление.

Азербайджан - 1 мужчина из Баку. Будет изучать государственное управление.

Грузия - 1 мужчина из Гори. Будет изучать экономикy и менеджмент.

 

 

 

Inauguracja roku stypendialnego Programu Kirkalnda

24 września 2018 w Lublinie odbyła się inauguracja roku akademickiego 19 edycji Programu im. Lane’a Kirklanda oraz trzecia edycja Programu Kirkland Research. Stypendystów przywitał prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z UMCS; Krzysztof Komorski,

Подробнее...

Praca absolwentki Kirkland Reserach na łamach International Migration

Miło nam poinformować, że praca absolwentki Programu Kirkland Research, Kateryny Krakhmalovej, została opublikowana na łamach prestiżowego magazynu International Migration.

Подробнее...

Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej

Stypendium badawcze w USA w roku akademickim 2019-2020 – Konkurs dla Absolwentów Programu Kirklanda

Подробнее...

"Spotkanie Trzech Pokoleń" w Charkowie

Nasi absolwenci - Sergiy Vasylyk oraz Marina Shevchenko - zorganizowali w Charkowie kolejne Spotkanie "Trzech Pokoleń", nazywane również Trojką.

Подробнее...

"Kirklandyści u Kirklandystów" – Konkurs dla Absolwentów

W ramach wspierania działań poststypendialnych Absolwentów Programu Kirklanda ogłaszamy drugą edycję konkursu na wizyty studyjne.

Подробнее...

Podsumowanie XVIII edycji Programu Kirklanda

29 czerwca 2018 na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Programu Kirklanda z rocznika 2017/2018. W tym roku udział w Programie zakończyło z sukcesem czterdziestu dwóch Stypendystów, w tym dwadzieścia dziewięć osób z Ukrainy, pięć osób z Gruzji, cztery osoby z Białorusi, trzy osoby z Rosji oraz dwie osoby z Armenii.

Подробнее...

Uroczyste zakończenie XVIII edycji Programu

Dziś na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość zakończenia roku stypendialnego 2017/2018 połączona z rozdaniem dyplomów absolwentom Programu. Gości oraz stypendystów powitali Urszula Sobecka, Dyrektor Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda oraz Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Подробнее...

Lwowskie spotkanie Absolwentów

Koniec maja okazał się bardzo owocny w spotkania z Absolwentami Programu. 26 i 27 maja we Lwowie odbył się zjazd z okazji dziesięciolecia ukończenia Stypendium przez grupę rocznika 2007/2008. Było to już drugie spotkanie rocznicowe organizowane przez samych Absolwentów – poprzednie odbyło się w Tbilisi rok temu i zgromadziło Absolwentów rocznika 2006/2007.

Подробнее...

Ostatni zjazd Kirklandystów w Nałęczowie

Ostatni już zjazd stypendystów z obecnego rocznika odbył się 16 -18 maja w Nałęczowie oraz Lublinie. W trakcie zjazdu Kirklandyści prezentowali swoje prace dyplomowe w ramach sesji open space oraz wysłuchali wykładu dr hab. Wojciecha Janickiego z UMCS na temat migracji w krajach rozwiniętych. Ważną częścią zjadu było spotkanie w ramach cyklu "Życie po Kirklandzie" - tym razem gościem spotkania była Tatiana Rieber, absolwentka Programu Kirklanda, która podzieliła się swoimi doświadczeniami i sukcesami po zakończeniu stypendium.

Подробнее...

Kirklandyści spotkali się z Europosłanką Krystyną Łybacką

7 maja ośmioro Kirklandystów z Ukrainy i Gruzji wzięło udział w spotkaniu z Panią Krystyną Łybacką, posłanką do Parlamentu Europejskiego. Ponad półtoragodzinna rozmowa poświęcona była głównie sprawom związanym z działaniem instytucji europejskich, dyskutowano także o Programach Erasmus +, Horyzont 2020 czy Planie Junckera.

Подробнее...

Ruszył ostatni etap rekrutacji na rok akademicki 2018/2018

W ubiegłym tygodniu ruszył ostatni etap rekrutacji do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2018/2019. Kandydatki i kandydaci, których wnioski stypendialne zostały ocenione najwyżej, spotykają się teraz z komisjami rekrutacyjnymi. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się już w trzech krajach objętych programem.

Подробнее...

Kirklandyści zainicjowali proces tworzenia strategii promocji Brześcia

5 kwietnia w Brześciu na Białorusi odbyła się międzynarodowa konferencja „Potencjał turystyczny Brześcia. Rozwój strategii” zorganizowana przez Yauhena Skrabutana, absolwenta Programu in. Lane’a Kirklanda. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu programu postypendialnego „Kirklandyści u Kirklandystów” oraz lokalnego samorządu. Celem konferencji było zainicjowanie procesu tworzenia strategii promocji turystycznej miasta. Wspólnie wypracowana strategia miałaby się przyczynić do wzrostu zainteresowania turystów Brześciem, który na początku 2018 został objęty ruchem bezwizowym z Polską.

Подробнее...

Zjazd stypendystów w Krakowie

21-23 marca stypendyści Programu im. Lane’a Kirklanda spotkali się w Krakowie na trzecim już zjeździe rocznika 2017/2018. Organizowane cyklicznie zjazdy gromadzą Kirklandystów studiujących w ośrodkach akademickich w całym kraju i służą poszerzaniu wiedzy, zacieśnianiu więzi oraz poznawaniu polskiej kultury.

Spotkanie w Krakowie rozpoczęło się w Auli Collegium Maius, gdzie stypendystów przywitał prof. Dr. Hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki, a następnie swój wykład poświęcony reformie konstytucyjnej i samorządowej wygłosił Prof. Dr hab. Mirosław Stec, Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ.

Подробнее...

Kirklandyści z wizytą w Mołdawii

24 marca zakończyła się czterodniowa wizyta studyjna w Mołdawii zatytułowana: Rozwój lokalny na obszarach wiejskich i w miastach – rozwiązania systemowe (podejście LEADER i rewitalizacja).

Celem projektu było nawiązanie współpracy między Absolwentami Programu Kirklanda działającymi w obszarze rozwoju lokalnego (zarówno w obszarach wiejskich, jak i w obszarach miejskich) z nadzieją wymiany doświadczeń oraz nawiązania partnerstwa do realizacji wspólnych działań. W wizycie uczestniczyli Absolwenci Programu z Mołdawii oraz 4 Kirklandystów z innych krajów: Białorusi, Kirgistanu i Ukrainy.

Подробнее...

Solidarność bezpieczeństwa w regionie Bałtycko-Czarnomorskim

Z inicjatywy Iriny Vereshchuk, Absolwentki Programu Kirklanda, 23 lutego 2018 roku w Kijowie odbyło się IV Forum Bałtycko-Czarnomorskie, którego głównym tematem była „Solidarność bezpieczeństwa w regionie bałtycko-czarnomorskim jako strategia konsensusu dla Wielkiej Europy”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i Międzynarodowe Centrum Badań Bałtycko-Czarnomorskich.

Подробнее...

Rusza kolejna edycja konkursu "Sukces po Kirklandzie"

12 marca obchodzimy urodziny Lane’a Kirklanda – patrona naszego Programu Stypendialnego oraz Dzień Kirklandysty - święto wszystkich absolwentów i stypendystów Programu. Tego dnia rusza również kolejna edycja konkursu „Sukces po Kirklandzie”. Konkurs powstał z myślą o absolwentach, którzy chcą podzielić się tym, jak udział w Stypendium pomógł im zmienić na lepsze otaczającą rzeczywistość i przyczynił się do poprawienia sytuacji wspólnoty lokalnej, miejsca pracy, miasta czy kraju.

Подробнее...

Zjazd stypendystów w Warszawie

W dniach 30 stycznia-1 lutego odbył się w Warszawie drugi zjazd Kirklandystów rocznika 2017-2018. Stypendyści odwiedzili Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie spotkali się z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim; Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie odbyło się spotkanie z dyrektorem Deaprtamentu Wschodniego, Arturem Michalskim, oraz przedstawicielami departamentu, a także Narodowy Bank Polski, gdzie wysłuchali wykładu dra Andrzeja Raczki, doradcy prezesa NBP i zwiedzili Centrum Pieniądza. Kirklandyści zwiedzili też Muzeum Powstania Warszawskiego i w Teatrze Polskim obejrzeli spektakl "Miny polskie" autorstwa Mikołaja Grabowskiego.

Подробнее...

Szkolenie "Od pracy dyplomowej do artykułu naukowego"

3 stycznia Kirklandyści z bieżącego rocznika wzięli udział w szkoleniu "Od pracy dyplomowej do artykułu naukowego". Szkolenie, w biurze Fundacji, poprowadził dr. hab. Marcin Kaczmarski - wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Profesor Kaczmarski podzielił się ze stypendystami własnymi doświadczeniami w przygotowywaniu artykułów do uznanych angielskojęzycznych czasopism naukowych - od wyboru czasopisma do publikacji, poprzez formy kontaktu z redakcją, zasady współpracy z recenzentami do formy przedstawienia argumentacji i opracowywania przypisów.

Подробнее...

Kirklandyści na panelu o działaniach polskich organizacji podczas VI Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

Megi Bibiluri, społeczna aktywistka, reprezentantka organizacji „Most Przyjaźni – Kartlosi” z Gori oraz Oleh Levchenko, Dyrektor Centrum Rozwoju Samorządu w obwodzie winnickim zostali gośćmi panelu „Polskie doświadczenie budowania demokracji specialité de la maison polskich NGO pracujących na Wschodzie” zorganizowanego przez FED podczas VI Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.

Szerszą relaję z tego wydarzenia można przeczytać na stronie organizatora panelu, czyli Fundacji Edukacja dla Demokracji. Zachęcamy do lektury!

https://fed.org.pl/optymizm-i-pokora/

 Foto: Anna Kertyczak (FED)

VII Конференция выпускников польскиx стипендиальных программ

22-23 ноября 2013
Lwow konferencja 2013Организованная Посольством Республики Польша (уже седьмой раз) конференция, которая объединяет украинских выпускников различных стипендиальных программ в Польше, состоялся в этом году во Львове 22-23 ноября. Цель заключалась в представлении достижений выпускников и их интеграции.

Подробнее...

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search